Mattider/mealtimes

Frukost/Breakfast
06:30-09.00

Lunch
11:00-14:00

Middag/Dinner
17:00-20:00

Vällingbyskolan

Kommentarer