För alla frågor gällande Blackeberg Invitational så kontaktar ni

oss på tel. 08-386061 eller info@blackebergbasket.com